Konkurs SARP nr 1022

Konkurs SARP nr 1022, na opracowanie koncepcji Nowego Pawilonu Muzeum Narodowego w Warszawie Al. Jerozolimskie 3

Wyniki Konkursu

Warszawa, 27 maja 2022 r.

Dotyczy: Realizacyjny, jednoetapowy, ograniczony Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennejCentrum Konserwatorsko-Magazynowego Muzeum Narodowego w Warszawie Al. Jerozolimskie 3, Konkurs SARP Nr 1022.

W dniach 24-25 maja 2022 r., odbyły się posiedzenia Sądu Konkursowego w sprawie oceny prac konkursowych złożonych w przedmiotowym konkursie.

W posiedzeniu Sądu Konkursowego uczestniczyli wszyscy Sędziowie:

 • prof. arch. Jerzy Bogusławski - Przewodniczący Sądu (od 4.03.2022 r.), członek Rady Muzeum MNW,
 • arch. Michał Brutkowski - Sędzia konkursowy SARP, Oddział Warszawski SARP,
 • arch. Michał Sikorski - Sędzia referent, Sędzia konkursowy SARP, Oddział Warszawski SARP,
 • arch. Marek Dunikowski - Sędzia, Sędzia konkursowy SARP, Oddział SARP Kraków,
 • arch. Karol Fiedor - Sędzia, Sędzia konkursowy SARP, Oddział SARP Poznań,
 • prof. UJ, dr hab. Łukasz Gaweł - Sędzia, Dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie,
 • Zuzanna Jamrozik - Sędzia, Kierownik Działu Administracji i Inwestycji,
 • Paweł Kastory - Sędzia, Przewodniczący Rady Muzeum MNW,
 • Joanna Kilian - Sędzia, Zastępca Dyrektora MNW ds. naukowych,
 • prof. Jack Lohman - Sędzia, członek Rady Muzeum MNW,
 • arch. Piotr Walkowiak – Sędzia MNW.

oraz Sekretarz Konkursu:

 • arch. krajobrazu Marek Szeniawski – Oddział Warszawski SARP.

Decyzją członków Sądu Konkursowego obecnych na posiedzeniu w dniach 24 i 25 maja 2022 r., po dokładnej analizie poszczególnych prac konkursowych, w kontekście wymagań Zamawiającego oraz istotnych postanowień Regulaminu Konkursu, w tym kryteriów oceny prac konkursowych, rozstrzygnięto Konkurs jak następuje:

I NAGRODĘ w wysokości 150.000,00 brutto (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej otrzymuje:
praca konkursowa o numerze 009

P2PA sp. z o.o. Rynek 25, 50-101 Wrocław

SKŁAD ZESPOŁU AUTORSKIEGO:

 1. Aleksander Blicharski
 2. Paweł Floryn
 3. Lukasz Kaczmarek
 4. Maciej Marszał
 5. Jakub Podgórski
 6. Maciej Popławski
 7. Łukasz Kowalski
 8. Piotr Pachowski

 

II NAGRODĘ w wysokości 110.000,00 brutto (sto dziesięć tysięcy złotych) otrzymuje: praca konkursowa o numerze 031

PROJEKT PRAGA sp. z o.o. ul. Mińska 25 budynek 73, 03-808 Warszawa

SKŁAD ZESPOŁU AUTORSKIEGO:

 1. Karolina Tunajek
 2. Marcin Garbacki
 3. Patrycja Arasim
 4. Damian Kasperowicz
 5. Katarzyna Krokos
 6. Joanna Ryżko
 7. Kinga Rzeplińska
 8. Zofia Stachura
 9. Jacek Wochowski

 

III NAGRODĘ w wysokości 50 000,00 brutto (pięćdziesiąt tysięcy złotych) otrzymuje:
praca konkursowa o numerze 048

WXCA sp. z o.o. ul. Szpitalna 8a lok. 3, 00-031 Warszawa

SKŁAD ZESPOŁU AUTORSKIEGO:

 1. Szczepan Wroński
 2. Michał Czerwiński
 3. Anna Dobek-Lenczewska
 4. Anna Majewska-Karolak
 5. Andrzej Bulanda
 6. Zuzanna Rosińska
 7. Michał Sokołowski
 8. Małgorzata Bonowicz
 9. Julia Shvets
 10. Agnieszka Roś
 11. Jerzy Marasek
 12. Jan Binzer
 13. Alicja Bieske-Matejak

 

WYRÓŻNIENIE w wysokości 20.000,00 brutto (dwadzieścia tysięcy złotych) otrzymuje:
praca konkursowa o numerze 007

Innowacyjna Firma Architektoniczna Kamil Domachowski ul. Sarnia 5, 80-336 Gdańsk

SKŁAD ZESPOŁU AUTORSKIEGO:

 1. Kamil Domachowski
 2. Marek Kleczkowski
 3. Tomasz Stawicki
 4. Joanna Kasprzak
 5. Maciej Busch
 6. Magdalena Kozłowska
 7. Magdalena Klimowicz
 8. Julia Selimowa
 9. Adrianna Jemioł
 10. Karolina Wood-Domachowska
 11. Aneta Rompkowska
 12. Tomasz Zalewski (SZUMGRUPA)
 13. Paweł Grabarczyk (SZUMGRUPA)
 14. Jakub Brzuchański

 

WYRÓŻNIENIE w wysokości 20.000,00 brutto (dwadzieścia tysięcy złotych) otrzymuje:
praca konkursowa o numerze 014

Schmidlin Architekten Zurlindenstrasse 111, 8003 Zurych, Szwajcaria

SKŁAD ZESPOŁU AUTORSKIEGO:

 1. Chasper Schmidlin
 2. Paweł Lisiak
 3. Alicja Hildbrand
 4. Markus Urbscheit
 5. Wydmy Studio

 

Marek Szeniawski
Sekretarz Konkursu

Załączniki: