Konkurs SARP nr 1022

Konkurs SARP nr 1022, na opracowanie koncepcji Nowego Pawilonu Muzeum Narodowego w Warszawie Al. Jerozolimskie 3

Nagrody

W Konkursie mogą zostać przyznane trzy Nagrody pieniężne tj.: I Nagroda, II Nagroda i III Nagroda oaz dwa wyróżnienia, przy czym pierwsza (I) Nagroda zostanie przyznana najlepszej Pracy konkursowej. Całkowita kwota przeznaczona przez Organizatora na Nagrody pieniężne wynosi 350 000 zł brutto.

Oprócz Nagród pieniężnych Organizator przewiduje przyznanie Nagrody w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie Zamówienia z wolnej ręki na wykonanie Usługi na podstawie wybranej Pracy konkursowej dla Uczestnika konkursu, którego Praca konkursowa otrzymała największą liczbę punktów (I Nagroda) w procesie oceny, o którym mowa w Rozdziale V ust. 2 pkt 2.2 Regulaminu.

Sąd Konkursowy może w imieniu Organizatora przyznawać powyższe Nagrody.

W konkursie Organizator przewiduje przyznanie Nagród jak następuje:

  1. Nagrody pieniężne
    • I. NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 150 000,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy zł brutto)
    • II. NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 110 000,00 zł brutto (słownie: sto dziesięć tysięcy zł brutto)
    • III. NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 50 000 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł brutto)
    • 2 WYRÓŻNIENIA w wysokości 20 000,00 zł brutto, każde (słownie: dwadzieścia tysięcy zł brutto, każde)
  2. Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie Zamówienia z wolnej ręki na wykonanie Usługi na podstawie wybranej Pracy konkursowej może zostać przyznana Uczestnikowi konkursu, którego Praca konkursowa otrzymała największą liczbę punktów (I Nagroda).