Konkurs SARP nr 1022

Konkurs SARP nr 1022, na opracowanie koncepcji Nowego Pawilonu Muzeum Narodowego w Warszawie Al. Jerozolimskie 3

Harmonogram

  • Termin zadawania pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 8 marca 2022;
  • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 10 marca 2022, godz. 14:00;
  • Termin składania prac konkursowych: 18 maja 2022, godz. 15:00;
  • Termin powiadomienia Uczestników konkursu o wynikach rozstrzygnięcia konkursu w tym podania do wiadomości publicznej wyników rozstrzygnięcia konkursu: 30 maja 2022;

UWAGA: Powyższe terminy są orientacyjne.